Total-terapi - lige til grænsen

Forsiden - Vandring - Erfaringer - Tid & Pris - Kontakt


VandringskursetDenne side indeholder:
Rammerne

Psykoterapien
BEAMH
Når alarmen blinker
Kursets enkelte dele og indhold
Praktiske informationer
Krav for at være med
Udbytte

Kurset er i grundideen et Camino-kursus - eller sagt med andre ord: Et langdistance-vandrings-terapi-kursus 
- med personlig udvikling som det primære fokus.
 

Rammerne

CaminoKurset er et kursus, det vil sige at den første og sidste dag går vi sammen som gruppe. Grundlaget for vandrings-kurset er de oplevelser, den enkelte kursist har i løbet af kursusdagen. Disse bliver taget op og bearbejdet i henholdsvis individuel og gruppe-terapi. Samtlige oplevelser bliver sat ind i en ramme, der kædes sammen med vedkommendes hverdagsliv. Den oplevede virkelighed bliver ekstremt tydelig i det intense miljø, og det er dermed nemmere at bryde den projektive identifikation, og identifikationen med hvad der måtte være uhensigtsmæssig adfærd.

Umiddelbart er den mest effektive måde at lære og at udvikle sig på, at kunne forstå sammenhængen mellem vores valg og konsekvenserne af valgene. Den hurtigste måde at opnå indsigt på er at forkorte den tidsmæssige afstand mellem valgene og konsekvenserne.

Dette foregår i vid udstrækning på dette langdistance-vandrings-terapi-kursus.

Psykoterapien

 Bevidstheden sidder mellem ørerne på os - i hjernen. Underbevidstheden sidder i hele kroppen. Når vi aktiverer kroppen, aktiverer vi også underbevidsthed, kreativitet og autensitet. Styrken ved denne type kursus er, at kroppen er i aktivitet. Kursisterne mærker deres krop, og der er noget trygt ved, at bevæge sig monotont, med frit svingende arme. Når denne bevægelse bliver gentaget rigtigt mange gange hver dag, kommer man i løbet af få dage dybt ned i de underbevidste lag. Efter omkring en uges "opvarmning" er den sidste halvdel af kurset som "at ælte dej" på det psykiske og emotionelle plan. Kursisterne kommer ind til deres værenskerne, hvor de finder deres autentiske selv, får nye ideer, bliver mere klare på deres kald i livet, får bevidstgjort deres daglige adfærdsmønstre, samt forbedrer relationerne med andre mennesker..

På kurset oplever kursisterne, at samtlige udfordringer, de møder undervejs, har rødder tilbage til deres forhistorie og hverdagsliv. Blot bliver de på kurset helt automatisk blæst op til en størrelse, der er let at få øje på og dermed lettere at arbejde med og ændre på.

Langdistancevandring er både en hurtig OG en langsom måde at ændre tingenes tilstand på. 

Caminovandring kan ændre ens liv totalt. Langdistancevandring er nemlig både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt godt for én. Alt overflødigt skrælles væk fra dag ét: Ingen mobiltelefon, ingen adgang til internet, ur, nyheder, eller anden unødig støj. Kun fordybelse. Og dermed er langdistancevandring en fantastisk og effektiv ramme til at blive bevidst om sine egne holdninger, overbevisninger, adfærdsmønstre og fordomme - og gøre noget ved de uhensigtsmæssige, hvad enten det drejer sig om relations-  og helbreds-mæssige udfordringer.

At gå langdistancevandring er at bringe sig selv ud af dagligdagen, at skifte miljø – og det er ofte nok til at se alle sine mønstre i et nyt lys. Det kan f.eks. hjælpe en til at blive bevidst om sammenhængen mellem sine valg i livet og konsekvenserne af dem. Det kan også hjælpe en til at finde sin styrke og sit potentiale, samt blive klog på, hvad det er, der afholder os fra at få succes i vores liv på alle planer – i parforholdet, karrieren, relationerne, økonomien eller helbredet. De psykologiske blokeringer kan måske opløses med vandring, så vi kan se de svar, der ofte ligger lige for næsen af os, så vi kan ændre spor fra et fastlåst mønster til mere fleksibilitet og frihed i livet. På den måde kan langdistancevandring både være en hurtig og en langsom måde at ændre tingenes tilstand på.

Vi har alle een ting til fælles, og det er 24 timer i døgnet! Så forskellen på os mennesker er udelukkende, hvordan vi prioriterer, når det gælder tid, relationer, penge, opmærksomhed og andre af vores ressourcer. Bliver vi bevidste om de valg, vi træffer, er vi også i stand til at tage ansvar. 

BEAMH

Livet handler om valg – tilvalg og fravalg: Jobbet var et valg, ægtefællen og boligen var et valg. Alle omstændigheder og fortrædeligheder er alt sammen noget, man bevidst eller ubevidst har valgt. Der findes ingen rigtige eller forkerte – gode eller dårlige – valg. Der findes kun konsekvenser af vores holdninger og valg. Og de valg, vi vælger at træffe, afgør vores skæbne. Hvis man derfor vil have noget andet, end dét, man hidtil har haft, må man nok gøre noget andet end dét, man hidtil har gjort. Men for at foretage forandringer i sit liv, kan det være nødvendigt at gennemgå følgende fem trin (BEAM-Handling):

Den bedste måde at lære på er at blive bevidst om sammenhængen mellem valg/beslutning/handling – og de tilhørende konsekvenser. Hvis man samtidig kan forkorte afstanden/tiden mellem valget og konsekvensen, går læringen hurtigst.

Når alarmen blinker

Ofte reagerer vi på symptomerne, fordi det kan være svært at se årsagerne. Et eksempel på det er, at bilens olielampe pludselig blinker. Hvor er problemet egentlig henne? Er det olielampen, der er problemet, eller befinder det sig ude under motorhjelmen? Vil det hjælpe noget at klistre et stykke tape over olielampen, så man er fri for at se på blinkeriet? Nej, for det kan blive meget værre senere, hvor motoren kan brænde sammen. At kende sammenhængen mellem olielampen og manglende motorolie er dog ikke noget, man kan vide, før man har lært det. 
Overført til os selv handler det derfor primært om at arbejde med problemstillinger inden i os selv, i stedet for uden for os selv. Og hvis man vil have en vedvarende forandring, er det ikke nok med en modificering af adfærden – det svarer til at sætte tape over olielampen. Her skal der ofte mere dybdegående arbejde til over længere tid, og det inkluderer næsten altid, at man også arbejder med kroppen.

I dag befinder mange mennesker sig mest i deres tanker på det mentale plan, men hvis man har afskåret sig fra sin krop (fordi det smerter for meget at mærke den), har man også afskåret sig fra en stor del af sine egne ressourcer. En langdistancevandring er netop med til at få kroppen inkluderet igen. Det kræver dog, at man vedligeholder sit helbred og forbereder sig ordentligt på en vandring og holder sig de følgende fem punkter for øje. 

1) Forgiftning
2) Mangeltilstand
3) Psykiske eller følelsesmæssige aspekter
4) Krop og bevægelse
5) Meningen med livet og spiritualitet

Disse fem tilstande eller områder er som fingrene på en hånd. De er en integreret del af hånden, og hænger sammen som en helhed.

Så for at være i balance og ligevægt, skal man
1) Ikke være forgiftet af noget, man har fået for meget af
2) Have tilstrækkeligt af det, man har brug for
3) Være psykisk og følelsesmæssigt afbalanceret
4) Få passende mængde motion og bevægelse
5) Have fundet meningen med livet

Jeg ville ønske, at flere mennesker var klar over, at de selv i høj grad er herre over, om de vil være glade eller kede af det. Om de vil være raske eller syge. Rige eller fattige. Det drejer sig nemlig om alle de valg, vi træffer livet igennem. Til- og fravalg. Det er alt sammen vores eget ansvar og vores personlige valg. 
Livet er pragtfuldt, når man vælger et pragtfuldt liv.

Kursets enkelte dele og indhold

Det fysiske kursus består af tre dele:

 1. En række forberedelseskurser, og individuel terapi hos (en hvilken som helst) psykoterapeut,
 2. Selve internat-kurset på 15 dage, med vandring, individuel terapi og gruppeterapi, samt
 3. Et opfølgningskursus med gruppeterapi
Se mere detaljeret beskrivelse af disse tre dele længere nede på denne side.

1) Forberedelseskurset 

Dette tjener to formål: Dels at forberede kursisterne på et strabadserende kursus på mange planer (fysisk og følelsesmæssigt), at lære dem nogle praktiske færdigheder, samt at gøre hver enkelt af de potentielle kursusdeltagere bevidste om, ud fra en kvalificeret egen vurdering, om de er klar til opgaven.

Forberedelseskurset består af fem telefonkonferencer (kursisterne kommer fra hele landet) af en times varighed, samt et fysisk møde. De seks møder har følgende temaer:
 1. Introduktion og indledning
 2. Maden, kosttilskud og ernæring
 3. Praktiske ting, pakkeliste, toiletbesøg i naturen m.m.
 4. Fokus, meditation, klarhed og overblik
 5. Bevægelsesapparatet, vabler og sår, fysisk og psykisk førstehjælp
 6. Et fysisk møde en hel dag eller weekend, hvor vi checker udstyr og træner vandringen
Efter hver telefon-konference er der hjemmearbejde i form af øvelser og litteratur (fx "Det ægte folk" og "De fire leveregler") og film (fx "The Secret" og "The Matrix"). Et adgangskrav inden selve kurset er, at kursisterne går i individuel terapi hos en færdiguddannet psykoterapeut eller hos en terapeut under uddannelse. Min erfaring er, at denne indledende terapi er nødvendig for et tilfredsstillende resultat af kurset for alle parter.

Klik her for at lytte til audioen med et tidligere forkursus.

Her kommer fire videoer, jeg har lavet på grundlag af ovennævnte audio. Det er nøjagtigt det samme, blot klippet ud i fire dele og med billeder fra tidligere hærvejskurser.
Klik her for at se den første af i alt fire videoer.
Klik her for at se den anden af i alt fire videoer.
Klik her for at se den tredje af i alt fire videoer.
Klik her for at se den fjerde af i alt fire videoer.

For at kunne gennemføre en vandring enten i Spanien eller på Hærvejen eller et hvilket som helst andet sted, er det en god ide at forberede sig (grundigt).

Camino Enhver er velkommen til at deltage i dette forkursus. Det behøver ikke at have forbindelse med selve Camino-kurset.

Til de forskellig møder vil der være deltagelse med foredrag af en fysioterapeut, en zoneterapeut, en diætist, en sygeplejerske, og jeg vil selv foruden at svare på spørgsmål også fortælle om praktiske erfaringer, samt de psykoterapeutiske aspekter.

Når man deltager i forkurset vil der være nogen ting, der er betydeligt lettere, end hvis man selv skulle finde ud af det hele på egen hånd:

 

2) Selve kurset
Formålet med kurset er at få brudt identifikationen med sit mønster, og dermed gøre den enkelte kursist fri i sit liv.

Kursisterne går efter eget valg alene eller i grupper - primært i stilhed. Den repetitive daglige bevægelse i mange dage med meditativ ro uden ord, gør, at små hændelser og mikro-adfærd bliver meget tydelige. Loven om tiltrækning forstærkes og forstørres op. Når de psykiske og emotionelle lag langsomt skrælles af i forbindelse med det psykoterapeutiske arbejde, kan der findes en juvel i smerten. Der bliver på kurset fokuseret meget på tilstedeværelse i nuet. Fortiden bliver historie. Ting og hændelser, man før følte var meget vigtige, har pludselig ikke så stor betydning, fx om vaskemaskinen virker, om tallerkenen er ren, om det regner, om man skal vente i en kø og lignende. Det bliver meget klart og tydeligt hvad det vil sige at leve i nuet, hvor dét at være tør, varm, mæt og udhvilet bliver en nydelse i sig selv. At fødderne har det godt, at få købt mad, at finde et sted at sove, at få vasket sit tøj, at få sig et bad, og at sove godt om natten bliver pludselig det vigtigste og eneste i livet. Fremtiden og bekymringer træder i baggrunden og får mindre betydning, fordi fremtiden ikke har indflydelse på dét at gå lige nu. Der er meget jord-forbindelse i at blive ved med at gå dag efter dag. Man bliver i stand til at arbejde med sine projektioner med det samme. Det er to ugers intensiv terapi, total-terapi, hvor hver en sten bliver vendt. Hver dag i løbet af dagen møder jeg på ruten de enkelte kursister, som stopper mig og vi kan lave en terapisession sammen af fx mellem en halv og en hel times varighed. Hver aften er der gruppeterapi mellem en og tre timers varighed.


Camino På langdistancevandring bruger vi kroppen og ikke hovedet til at "se" hvad vores mønster er i det daglige liv. Hvis jeg slæber på for meget, mærker kroppen det lynhurtigt. Vi vil altid gøre det samme som vi plejer, og det viser sig meget tydeligt her på kurset.
Til hverdag mærker vi eksempelvis ikke, hvis vi fx er blevet overvægtige. Det er blevet normalt at bære på den ekstra vægt. På langdistancevandringen har du bragt dig ud af dagligdagen, og kroppen er i stand til at mærke den ekstra vægt. Og dermed kan du via kroppen arbejde med denne udfordring.

Der kan også være andre skadelige eller uhensigtsmæssige ting i din hverdag, som bliver tydelige på kurset. Selv en smerte kan blive hverdag, så man ikke mærker den, men har vænnet sig til den. På dette kursus vil den blive så tydelig, at du får let ved at bearbejde og opløse dem!


Målsætning

På kurset lærer du at bryde dine store mål op i mindre mål. At sætte delmål. At kunne nå hen til det næste træ eller vejsving. At dele livet op i passende bidder.

Camino Efter en uge vil du føle den fysiske oplevelse af vandring som et indre brusebad. En gang imellem er man svedig og beskidt og trænger til et bad. Her får du følelsen af at være ren og nyvasket indvendig. Du får chancen for at kigge på nogle overbevisninger, mønstre og fordomme - og om de er nødvendige for dig længere.
Tag dine vaner op til revision, behold dem du kan lide, og skip dem du ikke bryder dig om eller som måske er i gang med at ødelægge dig.

Få justeret nogle uhensigtsmæssige tilbøjeligheder, få rettet dit liv ind, få justeret kursen, få vasket dit sind og dine følelser.

Jo dybere den ydre rejse er (14 dages intens vandring), jo dybere bliver den indre rejse.


Spejlet

Der er lige så mange forskellige måder at gå på, som der er mennesker.
Der er forskellige

På en forunderlig måde afspejler oplevelserne på turen resten af ens liv. Vi får det serveret hele tiden, og så kan vi vælge at gøre noget ved det, eller lade være. Camino Det udspiller sig alt sammen her i stor målestok, forstørret op, så det er tydeligt. Det er mit job som kursusleder, terapeut og coach at hjælpe dig med at se mønstrene - og gøre noget ved dem, så du får et bedre og lykkeligere liv.

Den enkelte kursist bestemmer selv, hvor meget terapi man vil have - og jeg vil strukturere dagen, så jeg kan nå at tale med de kursister, der har behov.


3) Opfølgningskurset

Opfølgningskurset  ligger cirka to uger efter kurset, er designet til at ruste kursisterne til overgangen fra kursets indadvendte spirituelle miljø til det daglige til tider hektiske udadvendte liv. Mange kursister ændrer deres livs-kurs i løbet af kurset, men det kan være svært at implementere, hvis overgangen er for brat. Derfor er der gruppeterapi på opfølgningskurset.


Camino For nogen kan det være svært at komme tilbage fra fordybelse og nærvær til dagligdagens stress og jag. Nogle oplever dette som "after camino blues", nedtrykthed og melankoli, fordi der er bygget en hel ny verden op, som er tættere på ens værenskerne og livsværdier. Når man så kommer tilbage, kan man måske føle sig kunstig og uautentisk. 

Opfølgningskurset er en slags udslusning til det tidligere "normale" liv.


Både forkurset før selve kurset og opfølgningskurset er inkluderet i prisen.
 

Praktiske informationer

Der deltager maksimalt otte kursister på kurset. Er gruppen større, har jeg en certificeret psykoterapeut med som assistent. Kurset er primært for kursister, der søger dybdegående personlig udvikling på en grundig og relativt hurtig måde. Også terapeuter, der efterfølgende selv ønsker at afholde lignende kurser, kan deltage.

Antal terapitimer
Erfaringsmæssigt vil der ud af kursets 15 dage være 13 dage med daglig individuel terapi a i gennemsnit 45 minutters varighed, samt 13 dages daglig gruppeterapi a gennemsnitligt 1,5 times varighed.

På opfølgningskurset, som består af en eller to hele eller halve dage, vil en del af tiden være gruppe-terapi.

Undervejs

Til dagligt på kurset går vi hver for sig, hvis det er det, den enkelte kursist ønsker, og om eftermiddagen/aftenen er der individuel psykoterapi, gruppeterapi, coaching og mentoring, foruden hyggeligt samvær.

Camino Du får terapi i den takt du tager fra, altså når du ønsker det. Med den hastighed og styrke du selv vil. Det er helt individuelt, hvad den enkelte kursist får.

Når man har gået nogle få dage, bliver livet meget enkelt og simpelt. Nogle ting i hverdagen får pludselig stor betydning (tøjvask, tørre tøj, skygge og læ).
Andre ting får mindre betydning. For eksempel: Hvad er klokken? Emails. Beslutninger. Fjernsynsprogrammer.

Det er individuelt fra person til person hvordan man ændrer sig. Man kommer på kurset "ud af form" d.v.s. ud af den daglige skabelon, og har dermed en god chance for at ændre nogle handlemønstre og overbevisninger.

Efter en uge er mange af egoets parader sænket, og efter to uger kan man være blevet en nyt menneske, der føler sig bedre tilpas.

Hærvejen: Se endvidere www.haervej.dk 
Klik her for at downloade en folder i pdf-format med overnatningsstederne på Hærvejen.


Tiden

Camino Man får mulighed for at opdage, hvor relativ en størrelse at tid er. Det bliver tydeligt for den enkelte, hvordan man bruger sine ressourcer i hverdagen: Tidsmæssigt, økonomisk, følelsesmæssigt, intellektuelt, fysisk, plus alle de andre ressourcer.
Vi er syv milliarder mennesker på jorden, der alle er individualister med forskellige forudsætninger og holdninger. En ting har vi dog alle til fælles: Tiden! Men oplevelsen af den er naturligvis relativ. Når man har det sjovt, føles 4 timer som meget kort tid. Hvis man skal holde vejret, føles to minutter som lang tid. Det er måden vi bruger tiden på, der betyder noget. Og det vælger vi selv.

Hver især har vi individuelle drømme og mål. At nå disse er for mange den ultimative frihed.


Udstyr

 Hvis du ikke har noget som helst udstyr, skal du regne med at afsætte ca. 10.000 kr. til fx rygsæk, sovepose, støvler, sandaler, poser og lignende. En rygsæk kan også lånes, men vær opmærksom på, at det, du låner, passer præcist til dig og din kropsbygning.

Jeg kan varmt anbefale kvalitetsudstyr. Det giver det bedste resultat, og kan bruges i andre sammenhænge også - i mange år fremover.

www.YouTube.com/HoffmannsCamino kan du se flere af mine videoer om langdistancevandringerne.

Krav for at være med

 1. I forvejen har du deltaget i det forberedende møder (forkursus/telefonmøder).
 2. Gået i egenterapi hos en uddannet psykoterapeut, hvor man arbejder med udfordringer, således at man psykisk og følelsesmæssigt er rustet til at gennemføre turen.
 3. Deltaget i et ernæringsprogram, således at man fysisk er i stand til at gennemføre turen. Dette indebærer blandt andet at have taget nødvendige kosttilskud, så psyken og kroppen er bygget op til at kunne klare den ekstre belastning.
  Vitaminpiller fra supermarkedet eller apoteket er ikke tilstrækkeligt, idet de er kunstigt fremstillet og svære for kroppen at optage. De betragtes ikke som tilstrækkeligt gode kosttilskud.
  Min erfaring gennem tre år er, at samtlige deltagere, jeg har gået sammen med, der tog højeffektive kosttilskud før og under turen, gennemførte. Og samtlige, der ikke havde sørget for at bygge deres krop op forinden, klarede ikke den planlagte tur. Derfor er et af kravene for at kunne deltage at man har taget kosttilskud før og under kurset.
 

Udbytte

Hvad er det, du får for de cirka 1.000 kroner, du betaler om dagen for dette kursus?
En mindre væsentlig del er, at jeg guider dig igennem kortene med ruten, at jeg fortæller dig hvor der mangler afmærkning eller hvor den er forkert, hvor jeg gør dig opmærksom på hvor det er fornuftigt at købe frokost og aftensmad, hvor der er smukt, og hvor du med fordel at bruge ekstra tid i løbet af dagen. En anden mindre vigtig del er, at jeg hjælper dig med at din rygsæk sidder rigtigt, og at du får det rigtige at både spise og drikke. 

Men det vigtigste du får, er psykoterapien og coachingen. Jeg står til rådighed omtrent 24 timer i døgnet, så længe kurset varer. Du kan bruge mig, både når vi møder hinanden på hvil undervejs, hvis vi vælger at gå en strækning sammen, når vi når frem til herberget om eftermiddagen og inden vi skal i seng efter aftensmaden. Som en yderpol kan du vælge at gå igennem hele kurset, og betragte det som en hyggelig guided vandretur - eller du kan som den anden yderpol vælge at arbejde intenst med dig selv uafbrudt ned til mindste detalje. Selvfølgelig er der mange niveauer mellem disse to yderpoler, men jo mere, du tager fra, dvs jo mere du bruger og arbejder med dig selv, jo mere får du fra mig. Nogle kursister ønsker virkelig at bruge disse to kursus-uger optimalt, hvor de får endevendt nogle adfærdsmønstre, således at de i højere grad kan nærme sig det liv, de ønsker, når de er kommet hjem igen. Nogen går mere forsigtigt til værks og vil måske bare have ændret nogle konkrete ting i deres liv, som de finder uhensigtsmæssige. Andre har brug for at finde deres identitet, enten i forbindelse med deres erhverv eller familien (parforholdet). Andre igen har en fobi eller noget de er bange for, som de ønsker at få opløst. Disse eksempler er blot nogle af mulighederne. Det er kursisterne selv der vælger, hvad de ønsker at tage op til bearbejdning.

Det er et spørgsmål om hvor meget folk tager fra. Det er som et veldækket tag-selv-bord. Hvis du kun spiser en lille smule, så bliver der også kun fyldt en lille smule op. Mens hvis du derimod spiser meget af de forskellige retter, så kommer der endnu mere på bordet.


Dette kursus i personlig udvikling er noget ud over det sædvanlige, fordi det er så langvarigt, nærværende og intenst. Du bruger din krop rigtigt meget hver eneste dag, og kommer på den måde dybt, dybt ned i underbevidstheden. Dermed arbejder vi ikke kun med symptombehandling og adfærdsmodificering, men derimod dybdegående årsagsbearbejdning, hvor resultatet i form af ændringer i tilværelsen er af varig og blivende karakter.

Selv om det er total-terapi, slapper vi også af ind imellem. Det afhænger af, hvad folk er indstillet på at investere af ressourcer og hvor dybt man vil gå.

 Mit job som kursusleder er at finde balancen mellem hvor meget terapi og læring, der skal være. Hvis der er for lidt, keder kursisterne sig, og føler måske at de får for lidt ud af kurset. Hvis det er for meget, bliver kursisterne forskrækkede og får modstand mod aktiviteterne og trækker sig. Så jeg finder midtersporet og undgår grøfterne på begge sider.

Når man går i naturen, kan man få en følelse af overskud og velvære. En følelse af at man kan klare en masse ting i livet. Alle "døre" bliver synlige og åbnes.

På kurset behøver man ikke at bekymre sig om de praktiske ting, men kan koncentrere sig om det indre arbejde. Fx har jeg fundet ud af, at når vi starter om søndagen, undgår vi en støjende hel-aftens viseaften lige under sovesalen på herberget Ellegård. Også andre praktiske ting har jeg i forvejen taget mig af - og tager mig af undervejs.

Grunden til, at jeg forlanger, at kursisterne går i egenterapi inden selve kurset starter, er, at de skal være i stand til at tage ansvar for sig selv og ikke blot projicere deres blokeringer og udfordringer ud på andre. Det vil jeg ikke udsætte hverken de andre kursister eller mig som kursusleder for. At være selvansvarlig er at man ved, at de genvordigheder, man er udsat for, har man selv skabt og er selv herre over. Man har selv ansvaret for at få dem løst, og at det ikke har noget med de andre at gøre. At alle de mennesker, man møder, kun er statister i ens eget teaterstykke. At kunne sige: "Jeg er rasende og føler raseri" og samtidig vide, at det kun handler om en selv. Eller at blive forelsket i en anden person, og på samme tid  vide, at det er ens egne spejlbilleder man ser og bliver forelsket i. Alt dette bliver der arbejdet med i løbet af kurset.

Total-terapi betyder, at alting er i spil. Det er både din adfærd, det er det du siger og gør, den måde du går på, står på, spiser på, det du vælger at spise og ikke spise, osv.
Du bliver bevidstgjort om, hvad det er, du gør med dig selv og med andre. Derefter kan du tage op til overvejelse om det er noget, du vil blive ved med, fordi det er hensigtsmæssigt og virker godt for dig, eller om du vil revurdere din programmering og ændre den til noget, der tjener dig bedre i dit liv.

 

Læs flere artikler fra forskellige tidskrifter på www.MikaelHoffmann.dk/camino

Læs mere om camino-turene på www.MikaelHoffmann.dk/caminoartikler